Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Development of e-Sport in Turkey and in the World
(Development of e-Sport in Turkey and in the World )

Author : Harun AYAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 95-102


Summary
Teknoloji alanında yaşanan olağanüstü gelişmeler her alanda olduğu gibi spor alanını da etkileyerek yeni bir takım gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küreselleşmenin etkisiyle ekonomik olarak büyük bir pazar haline gelmiş olan dünya, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme ile sporuda içine alacak şekilde genişlemiş ve sektörel olarak hem üretim ve hizmet, hem de organizasyonel açıdan yeni bir pazar ortamı yaratmıştır (Samur, 2018). Spor alanıyla ilgili olarak ortaya çıkan bu gelişmelerden biri de “elektronik spor”dur. Dünya’da 1970’lere dayanan elektronik sporların tarihi, Türkiye’de ise 2000’li yıllarda zemin kazanmaya başlamıştır. Pek çok e-sporcu uluslararası müsabakalara mili düzeyde katılım sağlamasına karşın, elektronik sporu ve elektronik sporların ülkeler arasındaki gelişimlerini ele alan konularda çalışmalar Dünya’da oldukça azdır, Türkiye’de ise bu alanda araştırmalar yok denecek seviyelerdedir. Bu çalışmanın amacı gün geçtikçe büyük bir sektör ve izleyici kapasitesini arttırmakta olan eSpor kavramının hem Dünya’da hem de Türkiye’deki durumunu ve gelişimini karşılaştırmaktır. Çalışma bilimsel araştırma türlerinden tarama modelli araştırma çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Dünya’da ve Türkiye’de eSpor ile ilgili gelişmeleri göz önünde bulundurarak, ülkemizin bu alanda ki durumunun tespitini ve geliştirilmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği amacıyla yapılmıştır.

Keywords
E-Sports, Digital Gaming, Cybersports, Competitive Gaming

Abstract
The extraordinary development of technology has caused to emerge some new improvements by affecting sport field as it has affected the other fields. The world which has become the huge market economically with the affects of globalization expanded including the sport with the developing of information and communication technologies. It also created a new market place with both manufacture and service and organizational aspects. (Samur, 2018).One of the developments related to the sport field is e-Sport. The history of e-Sport dating back 1970s in the world has started to build foundation in Turkey’s 2000s years. Although plenty of e-Sport players take part in the international contests in national level, the studies related to the e-Sport and the developments of e-Sport between the countries are very few in the world, and scarcely any in Turkey. Sport has increased the capacity of viewers and being a big sector. Therefore, comparing the situation and improvement of e-Sport both in Turkey and the world is the main goal of this research. The research carried out as part of a scan study model. It has been done to understand the situation of our country in this field, and how to ameliorate it by considering the last improvements of e-Sport in Turkey and the world.

Keywords
E-Sports, Digital Gaming, Cybersports, Competitive Gaming

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri